Közhasznúsági jelentés 2007. - 2008-04-07 16:36:38


2. Számviteli beszámoló

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2

0

0

7

év

adatok E FT-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

11

0

28 173

2.

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

11

0

28 173

3.

     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

10

0

22 005

4.

          a) alapítótól

5.

          b) központi költségvetéstől

6.

          c) egyéb, ebből 1%   165 eFT                            

10

22 005

7.

     2. Pályázati úton elnyert támogatás

8.

     3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

6 032

9.

     4. Tagdíjból származó bevétel

10.

     5. Egyéb bevétel

1

136

11.

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

12.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

0

0

0

13.

     1. Pénzügyileg rendezett bevételek

14.

     2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

15.

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

11

0

28 173

16.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

0

17.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

13

0

19 602

18.

     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

13

19 602

19.

     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

20.

     3. Ráfordítást jelentő elszámolások

21.

     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

22.

F. Vállalkozási  tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

0

0

0

23.

     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

24.

     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

25.

     3. Ráfordítást jelentő elszámolások

26.

     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

27.

G. Közhasznú tevékenység eredménye (1+2)

-2

0

8 571

28.

     1. Tárgyév pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)

-2

0

8 571

29.

     2. Nem pénzben realizált eredmény (A/II-E/2-E/3)

0

0

0

30.

H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1+2)

0

0

0

31.

     1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredmény (B/1-F/1-F/4)

0

0

0

32.

     2. Nem pénzben realizált adóalapot jelentő eredmény (B/2-F/2-F/3)

0

0

0

33.

I. Összes pénzügyi eredmény (±G/1±H/1)

-2

0

8 571

34.

J. Nem pénzben realizált eredmény (±G/2±H/2)

0

0

0

35.

K. Adófizetési kötelezettség

36.

L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H-K)

0

0

0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

37.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítás

38.

     1. Bérköltség

3 368

39.

          ebből: - megbízási díjak

40.

                     - tiszteletdíjak

41.

     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

42.

     3. Bérjárulékok

1 030

43.

B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

44.

ebből: A Korm.rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

3. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A MA Alapítványt - az autizmussal élőkért, az autizmus ellen tudósok, művészek és magánszemélyek - egyebek mellett - azzal a céllal hozták létre 2005-ben, hogy segítség az érintettek hozzáférését Magyarországon még nem elterjedt, de külföldön már sikerrel alkalmazott tudáshoz, módszerekhez. 2007-ben az Alapítvány egy gyógypedagógus, egy orvosi asszisztens és egy adminisztratív munkatársat foglalkoztatott, egy orvos pedig megbízásos munkaviszonyban állt.  

Ennek megfelelően egyik fő tevékenységünk az autizmus biológiai kezelésének továbbvitele volt 2007-ben. 2006-ban Közép-Európában elsőként, a Heim Pál Gyermekkórházzal együttműködve beindítottuk az autizmus biológiai kezelését. A módszert az Egyesült Államokban orvosok, biokémikusok és egyéb szakemberek dolgozták ki és fejlesztik tovább napjainkban is.  A szakemberek és a programban részt vevő mintegy 200 család arról számol be, hogy a gyermekek állapotában igen rövid idő alatt állt be változás, nyitottabbá és fogékonyabbá váltak a fejlesztő terápiákra, nyugodtabbak, éberebbek lettek.

Gyógypedagógusunk a Magyarországon nem elterjedt, de súlyosan érintett autizmussal élők számára kidolgozott SonRise-módszer alapelveire épülő terápiát és tanácsadást is biztosított.

A tanácsadáson a szülők tájékoztatást kaptak a Magyarországon elérhető terápiákról, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni gyermekük megfelelő fejlesztéséről. Emellett nevelési, gyógypedagógiai kérdésekben is állunk rendelkezésre. Több szülő, mintegy százan, ismételten igénybe vette a szolgáltatást.  

2007-ban az Alapítvány szervezésében két gyógypedagógus zeneterápiát, zenei kommunikáció-fejlesztést végzett.  

A zeneterápia és a zenei kommunikáció-fejlesztés igen hatékony eszközök az autizmussal élők, különösen a nem beszélők megközelítésében. A zenei elemek, mint pl. a dallam, a ritmus, a hang, a dinamizmus és a forma olyan kapukat képesek megnyitni, amelyek egyébként zárva maradnak. A zene által fejleszthetők a kommunikációs és szociális készségek, megtanítható érzelmek, érzések kifejezése, fejleszthető a kreativitás. A zeneterápiával és zenei kommunikáció-fejlesztéssel különböző mértékű eredmények érhetők el, amelyek mértéke nem megjósolható, de a terápia hatására az autizmussal élők élvezik a zenei foglalkozásokat, ahol sikerélményük van, és pozitív visszajelzést kapnak. Ezeken az órákon 21 gyermek vett részt rendszeresen egyéni vagy csoportos foglalkozáson.

A szülők érdeklődésének kielégítése érdekében szerveztünk találkozókat 'Beszélgessünk az autizmusról szülőklub' címmel. A találkozókon leginkább a biológiai kezeléssel összefüggő kérdések merültek föl. Emellett a kapcsolódó étrendről tartottak meghívott előadók tájékoztatót és adtak gyakorlati tanácsokat.

2007. december 1-től a biológiai kezelés programját és a gyógypedagógiai tanácsadó szolgálatot a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat átvette.

Budapest, 2008. március 25.

Tarnóczi Barna

a kuratórium elnökeVissza

 
 
 
Felhasznlnv:

Jelsz: